Hlavní donátor a realizátor projektuDonátor projektu: Nadace ČEZ
Adresa: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
E-mail: info@nadacecez.cz
Web: http://www.nadacecez.cz/cs/uvod.html

O NADACI:
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost a Stromy přinesly do měst a obcí novou zeleň.


Realizátor projektu: Edukativní společnost, o. s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com

O NADACI:
Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1992 za účelem sdružovat jedince a subjekty zabývající se vzděláním mimo resort školství. ES podporuje především populárně naučné projekty z oblasti historie, vědy a kultury.


Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com