Novinky

Horko, prach a zrada? Smrt na Moravském poli

Zatímco přesná fakta o smrti krále Přemysla Otakara na Moravském poli dne 26. srpna 1278 zůstávají i po staletích otazníkem, historikové se v zásadě shodují na aspektech, které k porážce, jež do budoucna poznamenala mapu Českého státu a mapu Evropy, vedly.

čtěte více...
Odmítnutí císařského titulu aneb Začátek konce

Dnes učitelé dějepisu při výkladu učiva o posledních Přemyslovcích často zapomínají na skutečnost, že českému králi Přemyslu Otakaru II. byl opakovaně nabízen trůn římského císaře. Panovník se jej však rozhodl nepřijmout. Měl pro to své důvody?

čtěte více...
Kressenbrunn - největší bitva středověku

Na 18 000 uherských bojovníků padlo u Kressenbrunnu přímo na bojišti a dalších 14 000 utonulo v řece. Touto bitvou vystoupal český král Přemysl Otakar II. na vrchol své moci a upevnil si postavení ve Štýrsku.

čtěte více...
Přemysl ponížen Rudolfem: Ztracené země, jméno i trpělivost

Novopečený císař Rudolf Habsburský se po Přemyslově odmítnutí říšské koruny začal na trůně zabydlovat a s jídlem mu pochopitelně rostla také chuť. Bohužel však pro českého krále si Rudolf začal dělat zálusk na země spadající pod Otakarovu vládu.

čtěte více...
Vatikánská rozvědka zasáhla: Kazí radost i velkolepé plány

Přemysl Otakar rozehrál v nejvyšších patrech politiky hluboce strategickou hru pro povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství. Český král uzavřel s Řádem německých rytířů dohodu, která však měla mít daleko hlubší význam, než se na první pohled zdálo.

čtěte více...
České království poháněno zlatem a stříbrem

Honba po drahých kovech není pro současného člověka atypickým jevem...

čtěte více...
Budování Přemyslova kultu: Církev, rytíři, předci a poklady

Nástup Přemysla Otakara II. na trůn v polovině 13. století byl z hlediska tvorby kultu osobnosti nového panovníka obtížný v tom, že stále ještě do jisté míry doznívá kult jeho předchůdce sv. Václava, resp. ideje sv. Václava, coby trvalého a věčného panovníka českých zemí.

čtěte více...
Rudolf popíchl Vítkovce proti Přemyslovi. Vypálením Budějovic pohár přetekl

V nezáviděníhodném postavení se nacházel Přemysl Otakar poté, co Rudolf Habsburský vyzval šlechtu k vypovědění poslušnosti českému králi.

čtěte více...
Hrady a kláštery Přemysla Otakara

Nebyl by to středověký panovník, kdyby se kromě měst nezapsal...

čtěte více...
Přemysl Otakar II. - zakladatel měst

Přemysl se nesmazatelně do dějin českého státu zapsal jako zakladatel obcí a měst.

čtěte více...
Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com