Hrady a kláštery Přemysla Otakara

Nebyl by to středověký panovník, kdyby se kromě měst nezapsal do dějin také zakládáním hradů a nebyl by to křesťanský panovník, kdyby se nepodílel na výstavbě klášterů. Zvláště některé hrady a kláštery z Přemyslovy éry dosahují pozoruhodných architektonických parametrů a mohou se pochlubit vysokou stavební úrovní.

Přemysl si během svého života uvědomoval, jak moc je důležité v rámci budování kultu osobnosti, který má přežít staletí, zanechat po sobě velkolepé počiny, mezi něž se hrady a kláštery nepochybně řadí.

Převážná část hradů byla zbudována v zeměpanských městech, které Přemysl sám založil nebo vznikly v jeho éře. A že jich je celá řada - Domažlice, Kadaň, Písek, Chrudim a snad také hrad v Hradišti nad Lužnicí. Do doby Přemyslovy spadá též založení nových, či přestavba starých hradů položených mimo města. Ze zbraslavské kroniky se dovídáme, že Přemysl stojí za založením tamního loveckého hrádku, připisujeme mu též fundaci hradu v Poděbradech a majestátního Křivoklátu na Berounsku. Rozsáhlá za jeho doby byla též výstavba hradu Zvíkov na soutoku Vltavy s Otavou. Ve výčtu bychom mohli pokračovat ještě dlouho, a proto jmenujme jen ty nejvýznamnější. Přemysl stojí též za hrady Nižbor, Osek v Krušnohoří, Tachov a doména severních Čech Bezděz.

Na Moravě jsou to pak hrady Špilberk, Veveří a Buchlov. V Rakousku byl za doby Přemyslovy vlády zbudován Nový Hrad ve Vídni a českému králi bývá také připisováno také zahájení výstavby Klosterneuburgu v severozápadním nároží nového města.

Obdobně si Přemysl počínal též při fundaci klášterů. V Praze mu je přičítáno založení kostela sv. Kříže v areálu klášteru řádu Cyriaků z roku 1256, s nímž se podrobněji seznámil při křížové výpravě do Prus. Založení kláštera Zlatá Koruna nebylo nezištné, protože mělo sehrát mocensko-politickou úlohu a posloužit jako klín proti rozpínavosti rodu jihočeských Vítkovců.

Pod záštitou Přemysla Otakara II. a královského dvora probíhala pak výstavba v mnoha dalších klášterech. Za připomenutí stojí též klášter minoritů a klarisek v Praze, kde jako abatyše působila Přemyslova teta Anežka.


Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com