Přemysl Otakar II. - zakladatel měst

Přemysl se nesmazatelně do dějin českého státu zapsal jako zakladatel obcí a měst. Žádnému předchůdci ani následovníku na trůně se jich nepovedlo založit takové množství. Masová urbanizace českého státu se na druhou stranu nijak výrazněji neliší od zbytku Evropy.

V samotné Praze došlo v roce 1257 k vysazení tzv. menšího města na levém břehu Vltavy, dnešní Malé Strany, a to na místě starší osady, jejíž obyvatelé museli uvolnit místo cizozemcům. Mezi další česká města založená Přemyslem patří Kouřim, Písek, Kolín, Kutná Hora, Chotěboř, Ostrov, Čáslav, Chrudim, Vysoké Mýto a Polička. Na břehu Labe pak vzniká Nymburk, Jaroměř, Dvůr Králové a Hostinné. Linie královských měst vzniká podél západní české hranice a velmi pravděpodobně do doby Přemyslovy spadá vznik Sušice, Klatov a Domažlic. Bezpečně sem spadá vznik Kadaně, Mostu a snad i Děčína. Ale to zdaleka není všechno. Kromě měst dnešního okresního formátu jsou založena také města krajská jako České Budějovice, Olomouc nebo Ústí nad Labem. Přemysl si však nepočíná jen v Čechách na Moravě a ve Slezsku, ale zakládá též města v Horních Rakousích, Prusích a Štýrsku.

Desítky a desítky měst vznikají jako houby po dešti, některé "osady" jsou povýšeny na města, jako třeba Mělník, a některá města jsou povýšena na královská. Nemá cenu zde předkládat úplný seznam, daleko důležitější je hlubší smysl postupného procesu zakládání. Města po celé zemi tvoří oporu panovníka co do vlivu, upevňují jeho moc a jejich představitelé se stávají jakousi prodlouženou rukou Přemysla Otakara II. V neposlední řadě také představují zdroj příjmu v podobě daní do královské pokladnice. Jak jsme již zmínili, vznik měst souvisel ale také s ideologií Přemyslova dvora a dotvářel tak panovníkův kult v očích veřejnosti coby otce zakladatele.

Založením města však činnost Přemyslova nekončila. Rád a často města navštěvoval a dochovaly se také dokumenty, které dokazují, že Přemysl měl vliv i na jejich výstavbu a kolorit, když vydával kupř. předpisy na stavbu opevnění.


Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com