Anotace obsahu jednotlivých videosekvencíVIDEOSEKVENCE 1. (spustit videosekvenci)
Nečekaně dědicem české královské koruny

» Krátce o předpokládaném narození Přemysla Otakara, který se podle pověsti narodil kolem roku 1233 v Městci Králové.

» I když nebyl vychován pro vládnutí, ale jako druhorozený k církevní kariéře (což mu umožnilo značné vzdělání), nezaskočilo jej, že se ve čtrnácti letech, po nečekaném úmrtí o 6 let staršího bratra Vladislava, stal markrabětem moravským a dědicem titulu český král (od roku 1212 podle Zlaté bully sicilské, získal český král tento titul dědičně).

» Měl v sobě po meči krev čtyř předchozích českých králů a dalších přemyslovských knížat a po přeslici krev, císařského rodu Štaufů, byzantských císařů a velkou ctižádost doplněnou vskutku nebývalými vladařskými schopnostmi.

» A navíc, jeho tetou byla sv. Anežka Česká, která vladařské schopnosti svého synovce vždy vyzdvihovala a celou dobu jeho vlády jej podporovala.


VIDEOSEKVENCE 2. (spustit videosekvenci)
Různé podoby Přemysla Otakara II.

» Dosavadní pokusy o spodobnění Přemysla Otakara II. (od obrázků v kronikách, přes romantické obrazy, až po sochy).

» Vyšehradský Hřbitov a rozhovor s Marií Hakenovou, proč se občanské sdružení Veřejnost vlasti pouští do pátrání po podobě Přemysla Otakara II.

» K tomu se vyjádří i sochař Petr Císařovský a režisér Pavel P. Ries


VIDEOSEKVENCE 3. (spustit videosekvenci)
První metoda vizualizace

» Cesta vlakem do Olomouce.

» Rozhovor v Univerzitní knihovně s antropoložkou Mgr. Pavlou Malou Zedníkovou.


VIDEOSEKVENCE 4. (spustit videosekvenci)
Hrob Přemysla Otakara II. a druhá metoda vizualizace

» Klára s Jiřím u hrobu Přemysla uvažují, jak blízko se mohl dostat Petr Plarléř k podobě tváře krále, která je vyvedena na náhrobku.

» Katedra Vysoké školy Karlovy Vary a rozhovor prof. PhDr. Jiřím Strausem, prorektorem pro vědu a výzkum s jeho kolegyní RNDr. Hanou Eliášovou forenzní antropoložkou.

» Glosování děje Klárou a Jiřím v předzahrádce restaurace v Praze.


VIDEOSEKVENCE 5. (spustit videosekvenci)
Snaha o povolení otevření náhrobku P.O.II.

» Otázky důležitým osobnostem.

» Klára se dozvídá v oblíbené kavárně od Jirky výsledek jednání o otevření hrobu.


VIDEOSEKVENCE 6. (spustit videosekvenci)
K otevření hrobu Přemysla Otakara II.

» Zpráva o otevření hrobu prof. Emanuelem Vlčkem.

» Další rozhovor s antropoložkou Mgr. Pavlou Malou Zedníkovou.

» Další rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Strausem a jeho kolegyní RNDr. Hanou Eliášovou.


VIDEOSEKVENCE 7. (spustit videosekvenci)
Shrnutí výsledků pátrání po podobě Přemysla Otakara II.

» Klára s Jiřím se znovu sejdou s předsedkyní o.s. veřejnost Vlasti Marií Hakenovou, aby jí informovali, jak dopadlo jejich pátrání po podobě Přemysla.

» Zhodnocení pátrání po podobě Přemysla Otakara II. a Klára přidává dobové hodnocení tohoto velkého českého krále.

» V rychlé rapidmontáži ukázán přehled měst, která Přemysl Otakar založil.


VIDEOSEKVENCE 8. (spustit videosekvenci)
Bitva u Kresenbrunnu

» Cesta autem do Kressenbrunnu.

» Památník bitvy.

» Pojednání o vítězné bitvě Přemysla, která změnila tehdejší politickou mapu střední Evropy.


VIDEOSEKVENCE 9. (spustit videosekvenci)
Moravské pole a zamyšlení nad tím, co by bylo kdyby

» Památník bitvy její popis a vysvětlení proč Přemysl tuhle bitvu prohrál.

» Zamyšlení nad tím, co by bylo, kdyby bitva dopadla jinak.

» Historik Josef Žemlička odpovídá na otázky, zda z odkazu Přemysla Otakara II. těžil jeho syn Václav II. a později i Lucemburkové a zejména Karel IV.

» Historik Vladislav Vondruška odpovídá na otázky, jaké stopy po P.O.II. zůstaly.


VIDEOSEKVENCE 10. (spustit videosekvenci)
Dědictví a stopy krále železného a zlatého

» Historik Josef Žemlička odpovídá na otázky, zda z odkazu Přemysla Otakara II. těžil jeho syn Václav II. a později i Lucemburkové a zejména Karel IV.

» Spisovatel Vladislav Vondruška odpovídá na otázky, jaké stopy po P.O.II. zůstaly.

» Anketa, co lidi dnes ví o Přemyslovi Otakarovi II.

» Závěrečná titulková sekvence.


Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com