Horko, prach a zrada? Smrt na Moravském poli

Zatímco přesná fakta o smrti krále Přemysla Otakara na Moravském poli dne 26. srpna 1278 zůstávají i po staletích otazníkem, historikové se v zásadě shodují na aspektech, které k porážce, jež do budoucna poznamenala mapu Českého státu a mapu Evropy, vedly.

čtěte více...


Odmítnutí císařského titulu aneb Začátek konce

Dnes učitelé dějepisu při výkladu učiva o posledních Přemyslovcích často zapomínají na skutečnost, že českému králi Přemyslu Otakaru II. byl opakovaně nabízen trůn římského císaře. Panovník se jej však rozhodl nepřijmout. Měl pro to své důvody?

čtěte více...


Kressenbrunn - největší bitva středověku

Na 18 000 uherských bojovníků padlo u Kressenbrunnu přímo na bojišti a dalších 14 000 utonulo v řece. Touto bitvou vystoupal český král Přemysl Otakar II. na vrchol své moci a upevnil si postavení ve Štýrsku.

čtěte více...
» VIDEO 1.
Nečekaně dědicem české královské koruny
» VIDEO 6.
K otevření hrobu Přemysla Otakara II.
» VIDEO 2.
Různé podoby Přemysla Otakara II.
» VIDEO 7.
Shrnutí výsledků pátrání po podobě Přemysla Otakara II.
» VIDEO 3.
První metoda vizualizace
» VIDEO 8.
Bitva u Kresenbrunnu
» VIDEO 4.
Hrob Přemysla Otakara II. a druhá metoda vizualizace
» VIDEO 9.
Moravské pole a zamyšlení nad tím, co by bylo kdyby
» VIDEO 5.
Snaha o povolení otevření náhrobku P.O.II.
» VIDEO 10.
Dědictví a stopy krále železného a zlatého
  
Kontakt:

Edukativní společnost, o.s.
Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
E-mail: edukativni.spol@gmail.com